İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) Programı Duyuruları

İçerik Başlığı:

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İLİTAM Programı Final Sınav Takvimi ve Sınav Giriş Yeri Sorgulama Duyurusu

08 Aralık 2019

Kategori: İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) Programı Duyuruları 08 Aralık 2019

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İLİTAM Programı Final Sınavları aşağıdaki tarihlerde icra edilecektir.

3. Sınıf Güz Dönemi Final Sınavları: 04 – 05 Ocak 2020

4. Sınıf Güz Dönemi Final Sınavları: 11 – 12 Ocak 2020

Kur’an-ı Kerim – I ve Kur’an-ı Kerim – III Dersleri Final Sınavları: 06 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İLİTAM Programı Final Sınav Takvimi için tıklayınız!

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İlitam Programı Final Sınavlarına katılacak öğrencilerimizin sınav yerleri belirlenmiş olup, ilgili sınav giriş belgelerini, öğrencilerimizin alacağı link aşağıda paylaşılmıştır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ SINAVLARA ALINMAYACAKTIR. ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAV GİRİŞ YERLERİNİ BELİRTİR BELGELERİ ÇIKTI OLARAK ALMALARI VE SINAV ESNASINDA YAPILAN KONTROLLERDE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ İBRAZ ETMELERİ ZORUNLUDUR.

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İlitam Programı Final Sınav Giriş Yeri Sorgulama için tıklayınız!

Öğrencilerimizin kodlama hatalarından kaçınmaları sınavlarının değerlendirilebilmesi için gereklidir. Sınavlara katılacak tüm öğrencilerimizin bu hususa dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Sınav Giriş Belgelerinde yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerimizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Dahili: 2639

KUR’AN-I KERİM – I VE KUR’AN-I KERİM – III DERSLERİ FİNAL SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

Kur’an-ı Kerim – I ve Kur’an-ı Kerim – III Dersleri Final Sınavları Sınav Giriş Yeri Sorgulama için tıklayınız!

Öğrencilerimiz aşağıdaki listelerden de sınav giriş yerlerini ve sınav tarihlerini kontrol edebileceklerdir. Kur’an-ı Kerim Derslerine ait sınavlarda hiç bir şekilde tarih değişikliği yapılmayacaktır.

İLTM3021 Kur’an-ı Kerim – I Dersi  Sınav Giriş Yeri Öğrenci Listesi

İLTM4015 Kur’an-ı Kerim – III Dersi  Sınav Giriş Yeri Öğrenci Listesi

 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

Öğrenciler sınava, ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.
Öğrenci olmayan hiçbir aday sınav binasına giremez.
Adayların sınav binasına girmeleri, güvenlik görevlileri gözetiminde öğrenci kimlik belgelerini fakülte girişinde bulunan turnikelere okutarak mümkün olacaktır. Öğrenci kimlik belgesi yanında olmayan aday turnikelerden geçemeyecek dolayısıyla sınava giremeyecektir.
Yanlarında kâğıt, kitap, defter, not vb. doküman; çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz vb. haberleşme araçları, silah vb. teçhizat olan adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır.
Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler, öğrencilerin yerlerini değiştirme yetkisine sahiptir.
Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra her ne sebeple olursa olsun öğrenci sınava alınmaz. Sınavların ilk 15 dakikasına kadar geç kalan öğrenciler sınava alınır; fakat öğrencilere ek süre verilmez.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav tamamlanmış olsa da öğrenci salondan çıkamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkan aday tekrar salona giremez.
Sınav süresince adayların birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, birbirlerini rahatsız edecek şekilde yeyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymadığı tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılmalıdır. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin, ilgili oturumdaki tüm sınavları Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

Not: 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İLİTAM Programı Final Sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecektir.

Tüm öğrencilerimize sınavlarda başarılar dileriz.