İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) Programı Duyuruları

İçerik Başlığı:

Başka Üniversitelerde Alınan Yaz Okulu Dersleri

09 Eylül 2020

Kategori: İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) Programı Duyuruları 09 Eylül 2020

Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alan öğrencilerimiz aldıkları derslerinde başarılı olduklarına dair bir belgeyi ilgili üniversitenin Fakültesinde/Yüksekokulunda ibraz ettirerek Üniversitemize sunmaları durumunda Üniversitemizde yapılacak üç ders sınavına katılabileceklerdir.