CUZEM Yönetim Kurulu

CUZEM Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Vehbi ÜNAL
Üye Prof. Dr. Ömer ASLAN
Üye Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ
Üye Doç. Dr. Mehmet GÜL
Üye Doç. Dr. Mahmut AKPINAR
Üye Doç. Dr. Sait Alpagut ŞENEL
Üye Doç. Dr. Mehmet ATAŞ