CUZEM Yönetim Kurulu

CUZEM Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Vehbi ÜNAL
Üye Prof. Dr. Yusuf DOĞAN
Üye Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ
Üye Doç. Dr. Soner DOĞAN
Üye Doç. Dr. Mahmut AKPINAR
Üye Dr. Öğrt. Üyesi Sait Alpagut ŞENEL
Üye Dr. Öğrt. Üyesi Yusuf ÖZGÜL