Üç Ders Sınav Duyurusu – İlitam

YENİ ÜÇ DERS SINAVI DUYRUSU

Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin mezuniyetleri için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kullanabilecekleri üç ders sınav hakkı verilmesi Senatomuzca uygun görüldüğünden, 11.07.2016 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön lisans ve Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 24. Maddesinin 1. Fıkrası ile 1.fıkrasının (d ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek üç ders sınav hakkı verilmiştir.

Mezuniyet aşamasına gelmiş 3 (üç) ve altında dersten başarısız olan öğrencilere her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, dersleri almak kaydıyla, üç ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda asgari geçer not yüz üzerinden 60 puandır.

206-2017 eğitim öğretim döneminde kayıt yaptıran öğrenciler bu sınava giremezler. Bahar ve güz döneminden 3 ten fazla dersi olanlar bu sınava giremezler. Dört dönem sonunda kaldığı dersleri üçe indiren mezuniyet aşamasındaki öğrenciler üç ders sınavına girebilirler.