Üç Ders – Senato Kararı

Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

 

Karar No 1 – Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin mezuniyetleri için 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kullanabilecekleri üç ders sınav hakkı verilmesi Senatomuzca uygun görüldüğünden, 11.07.2016 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin 1’inci fıkrası ile 1’inci fıkrasının (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy çokluğu ile, (Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Ret oy)

Karar verildi.

 

“Sınavlar

MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, üç ders sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı türlüdür. Bu sınavlar; yazılı sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya ilgili bölümler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Gerekli hâllerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.

  1. d) Üç Ders Sınavı: Mezuniyet aşamasına gelmiş ve 3 (üç) ve altında dersten başarısız olan öğrencilere her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, dersleri almak kaydıyla, üç ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır.”

 

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Rektör

(imza)

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

Rektör Yrd.

(imza)

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Rektör Yrd.

(imza)

Prof. Dr. Mehmet ÇİMEN

Rektör Yrd.

(imza)

Prof. Erol BAŞARA

Güzel Sanatlar Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Ali AKSU

Eğitim Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. İlhan ÇETİN

Tıp Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. İsmail ÇELİK

Fen Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

Teknik Eğitim Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Edebiyat Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR

Mühendislik Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN

İletişim Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Adem DOĞAN

İkt. ve İdari Bil. Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Yusuf DOĞAN

İlahiyat Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Haki KARA

Veteriner Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU

Diş Hekimliği Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Ali ÇETİN

Eczacılık Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN

Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ

Teknoloji Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM

Mimarlık Fak. Dekan V.

(imza)

Prof. Dr. Zübeyda AKIN POLAT

Sağlık Bil. Enst. Müdürü

(imza)

Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA

Fen Bil. Enst. Müdürü

(imza)

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL

Sosyal Bil. Enst. Müdürü

(imza)

Doç. Dr. Hakan KOÇ

Eğitim Bilimleri Enst. Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer TUĞUT

Suşehri Sağlık YO Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tuğkan ŞEKER

Turizm İşlet. ve Otelcilik YO Müdür V.

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Yüksel AYDIN

Zara V. Dursun Uygul. Bil. YO Md.

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Bekir ZENGİN

Yabancı Diller YO Müdür V.

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜL

Beden Eğitimi ve Spor YO Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Miraç Burak GÖNÜLTAŞ

Şarkışla Uyg. Bil YO Md.

(imza)

Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA

Türk Müziği Devlet Kons. Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Uğur TUTAR

Sivas MYO Müdürü

(imza)

Öğr. Gör. İlhan ÇELEBİ

Cumhuriyet MYO Müdür V.

(imza)

Öğr. Gör. Öznur ARSLAN

Hafik Kamer Örnek MYO Müdür V.

(imza)

Doç. Dr. Serkan AKKOYUN

Kangal MYO Müdürü

(imza)

Doç. Dr. Ahmet ALİM

Yıldızeli MYO Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TIRAŞCI

Divriği Nuri Demirağ MYO Müdürü

(imza)

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Koyulhisar MYO Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Nevzat BALIKÇIOĞLU

Şarkışla A. Veysel MYO Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. İlhan OTAĞ

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Alpagut ŞENEL

İmranlı MYO Müdürü

(imza)

Doç. Dr. Gülay ERCİNS

Suşehri Timur Karabal MYO Müdürü

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Hidayet TAKCI

Gürün MYO Müdürü

(imza)

Öğr. Gör. Emre ARSLAN

Gemerek MYO Müdür V.

(imza)

Doç. Dr. Abdullah KAYA

Zara Ahmet Çuh. MYO Müdürü

(imza)

Prof. Dr. Lütfiye GENÇER

Fen Fak. Temsilcisi

(imza)

Prof. Dr. Bülent ERDEM

Mühendislik Fak. Temsilcisi

(imza)

Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ

İlahiyat Fak. Temsilcisi

(katılmadı)

Prof. Dr. Ahmet BOZDOĞAN

Edebiyat Fak. Temsilcisi

(imza)

Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI

Sağlık Bilimleri Fak. Temsilcisi

(imza)

Prof. Dr. Ziya Gökalp GÖKTOLGA

İktisadi ve İdari Bil. Fak. Temsilcisi

(imza)

Prof. Dr. Özen KARADAĞ

Tıp Fak. Temsilcisi

(imza)

Prof. Dr. Yusuf TUTAR

Eczacılık Fak. Temsilcisi

(imza)

Doç. Dr. Turhan KURŞUN

Teknoloji Fak. Temsilcisi

(imza)

Prof. Dr. Hülya TOKER

Diş Hekimliği Fak. Temsilcisi

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TAMER GENCER

İletişim Fak. Temsilcisi

(imza)

Yrd. Doç. Gökhan EKEN

Güzel Sanatlar Fak. Temsilcisi

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Duran ATAŞ

Veteriner Fak. Temsilcisi

(imza)

Doç. Dr. Nilgün TATAR

Eğitim Fak. Temsilcisi

(imza)

Yrd. Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI

Mimarlık Fak. Temsilcisi

(imza)

 
 

 

Aslı Gibidir.

Doç. Dr. Hakan YEKBAŞ

Genel Sekreter V.

(imza)