Üç Ders Sınavı (İLİTAM)

Üç ders sınavı tarihi 19.6.2017 olarak değiştirilmiştir. İlitam programı öğrencilerinin İlahiyat Fakültesine bir dilekçe 15.06.2017 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

 

Üç Ders Sınavı: Mezuniyet aşamasına gelmiş ve 3 (üç) ve altında dersten başarısız olan öğrencilere her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, dersleri almak kaydıyla, üç ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır.”