Misyon

Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun bilgi düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı, ekip anlayışını benimsemiş profesyonel yaşamda ilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören bireyler yetiştirmek.