Dersi dinlediğiniz sistemin içinden tek bir haftada veya her hafta için ayrı ayrı word, pdf formatında ders notları yüklenmektedir.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi için ilgili bölüm başkanlığından kitap verilmektedir.

İlgili hafta seçilerek kaydı izle sekmesinden dersleri istedğiniz tarih ve saatte izleyebilirsiniz.

Sanal sınıf uygulaması, öğrencilerin örgün öğretim sınıflarında olduğu gibi derste öğretmen ile görüntülü ve sesli olarak etkileşimin sağlanabildiği internet üzerinden sanal bir ortam oluşturmaktadır. Uygulama, öğretmen, öğrenci ekranı, çevrim içi mesaj ekranı, öğretmenlerin dersi anlattığı ve sunumlarının yapıldığı yerdir.

Uzaktan eğitim derslerinde devam zorunluluğu yoktur.

Ara sınavlar internet ortamında (online) gözetimsiz olarak yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınavları yüzyüze gözetimli olarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okullarında yapılmaktadır. Mazeret ve tek ders sınavları ise dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenen gün ve saatte yapılmaktadır.

Uzaktan eğitim derslerini örgün sınıf eğitimi bulunmamaktadır.

Bölümünüzün öğrenci işleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ilanından sonra en geç üç iş günü içinde ilgili birime yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir; maddi hata varsa gerekli not düzeltilmesi yapılır.

Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavına giremeyenlerden sınavları takip eden 7 gün içinde başvuranlardan mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlere ara sınav için; mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde ilgili birim, dekanlık, yüksekokul müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmamaktadır.

Final veya Bütünleme sınavlarında, sınavın yapılacağı fakülteyi, salon bilgisini CUZEM web sayfasında yer alan sınav yeri sorgulama linkinden öğrenebilirsiniz.