Sorumluluklarımız

Uzaktan Eğitim kapsamında yürütülen programların merkezi sınavlarını koordine etmek,

Yapılan merkezi sınavların ölçme ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek,

Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin akademik veri toplama ve değerlendirme işlerini kolaylaştırmak,

Uzaktan eğitim ile verilen derslerin nitelikli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

Bilişim teknolojileri ürünlerini üretmek ve üniversite içerisinde ilgili birimlerin kullanımına sunmak.