Vizyon

Topluma ve kendisine faydalı olabilecek nitelikli insan gücü yetiştiren öncü bir merkez olmak.