İlitam Programı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (CUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

Programın temel amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimi, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile birleştirerek dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan bilgileri akademik yöntem ve duyarlılıkla kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda

  • Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri,
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, uzaktan eğitim teknolojisinin imkânları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunularak ülkemizde yükse öğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
  • Dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan dini bilginin; toplum bütünlüğü huzur ve güvenine katkıda bulunacak şekilde bu konuda istekli olanlara akademik yöntem ve duyarlıkla kazandırılması,
  • Programın uygulanması ile yüksek öğretim alanında yeni bilimsel araştırma, geliştirme açılımlarının ortaya çıkması, dini yüksek öğretimin gelişmesi,
  • Diğer yüksek öğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
  • Programa katılan öğrencilere, ilahiyat ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri ilahiyat lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi gibi hususlar birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Program Hakkında

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programının temel amacı, önlisans derecesine sahip kişilerin, lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “İlahiyat Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır.

İLİTAM uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülür.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlitam programı kapsamında yürütülen derslerde devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

İlitam Programı kapsamında yürütülen derslerin vize sınavları çevrimiçi (online), final ve bütünleme sınavları ise gözetmen eşliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dersliklerinde icra edilmektedir.

Başarı puanı vize sınavının %10’u, Final veya Bütünleme Sınavının %90’ı olarak hesaplanmaktadır.

İlitam Programı kapsamında  Yeterlilik Tamamlama Uygulaması yapılmamaktadır.