Hakkımızda

Vizyon

Topluma ve kendisine faydalı olabilecek nitelikli insan gücü yetiştiren öncü bir merkez olmak.

Misyon

Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun bilgi düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı, ekip anlayışını benimsemiş profesyonel yaşamda ilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören bireyler yetiştirmek.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Vehbi ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ömer ASLAN

Üye

Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ

Üye

Doç. Dr. Mehmet GÜL

Üye

Doç. Dr. Mahmut AKPINAR

Üye

Doç. Dr. Said Alpagut ŞENEL

Üye

Doç. Dr. Mehmet ATAŞ

Üye