Yönetmelikler

Uzaktan Eğitim Merkez Yönetmeliği

Uzaktan Öğretim ile Verilecek Derslere İlişkin Sınav Yönergesi

İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) Programı Uzaktan Öğretim ve Sınav Yönergesi

YüksekÖğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin UsUl ve Esaslar