İç Kontrol

Müdür Görev Tanım Formu

Müdür Yardımcısı Görev Tanım Formu

Öğretim Görevlisi Görev Tanım Formu

Bilgisayar İşletmeni Görev Tanım Formu

Büro Personeli Görev Tanım Formu

Mali İşler Görevlisi Görev Tanım Formu

Yazı İşleri Görev Tanım Formu

Tekniker Görev Tanım Formu

Hizmetli Görev Tanım Formu